Информация за доставка

Доставка на телефон 0896819998

Цени за доставка:

Съгласно тарифите на куриерските фирми.

Срокове за доставка:

 

 • При заплащане на стоката чрез наложен платеж доставката ще бъде извършена не по-късно от 7 работни дни, считано след потвърждение на направената заявка от "ПАРКЕТИ ИЛИЕВ" ЕООД към клиента.
 • Доставки се извършват: 

         Делнични дни: от 10:30  до 17:30ч. 

         Събота:   от 10:30 до 14:30ч.  

 

 • Поръчки, направени след 15:30 ч. в делничен ден, се обработват в следващия работен ден.
 • Всички поръчки, преди да бъдат изпратени към заявителя, се изпълняват след потвърждение по телефона от страна на "ПАРКЕТИ ИЛИЕВ" ЕООД. Ако поръчаните стоки не са налични в нашия склад - срока за доставка се договаря индивидуално с клиента.
 • Ако не се свържем с вас до 48 часа от поръчката Ви, моля обадете ни се на телефона за заявки - 0896819998 или ни пишете на e-mail: office@ilievi-parket.com
 • Поръчки, направени в дни на официални празници или събота и неделя, се обработват в първия работен ден след подаване на заявката.
 • Доставки не се извършват в неделя и на официални празници.
 • За въпроси относно доставки и статус на вашата поръчка можете да проверявате на тел: 0896 819998 или 0631/64550 между 10:00 и 19:00 часаЗащита на личните данни

  ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  в ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД

   

           ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: www.ilievi-parket.com

  Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

  Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.ilievi-parket.com
           Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни - www.ilievi-parket.com, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.
   

   Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

  ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202545229, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

  Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:

  гр. Свищов

  ул. Н. Д. Петков 36а

  телефон +35963164550

  на e-mail: office@ilievi-parket.com

   

  1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

  1.1. В зависимост от конкретните цели и основания ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

  А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД и клиента:

  • Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
  • Адрес за доставка;
   Име, телефон и/или адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка при рекламация.

   

  Б) Данни, изготвени и генерирани от ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

  Номер на поръчката

  Данни за предпочитаните от Вас стоки и услуги.

   

  1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

  А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки.

  ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

  ·         Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане;

  ·         Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/рекламации;
  ·         Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

   

  Б) В изпълнение на свои законови задължения, ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

  ·         Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

  ·         Издаване на фактури;

  ·         За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

   

  2. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

  2.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД – обработват личните Ви данни от името на ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

  Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на закупени/ремонтирани стоки;

   Счетоводни фирми с оглед изпълнение на искане за изготвяне/обработка на счетоводни документи;

   2.2. Други администратори на лични данни, на които ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

   Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

   3. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

   Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

  Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за доставка на поръчани стоки - не повече от 2 години.

  Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

   

  4. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД

  Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

  4.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за защита на личните данни по отношение на въпросните данни. Може да поискате от ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕОО Динформация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.

  4.2. да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.

  4.3. да възразите пред ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.

  4.4. да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;
  4.5. да изискате да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор


  За целите използвайте имейл: office@ilievi-parket.com

  4.6. да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.

   

  5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД и какви са последиците от това

   

  За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД се нуждае от определени данни.

  Непредоставянето на следните данни препятства възможността ПАРКЕТИ ИЛИЕВ ЕООД да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

   

  ·         Име, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

  ·         Адрес за доставка;

   

Паркети Илиев © 2019